7 Kieven, Lydia 2013 Following the Cap-Figure in Majapahit Temple Reliefs: A New Look at the Religious Function of East Javanese Temples, Fourteenth and Fifteenth Centuries Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; 280 Leiden, Boston Brill xviii, 397 S 978-90-6718-388-8 Kunst, Tempel, Architektur, Java, Buddhismus, Hinduismus http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2969