%0 Book %B Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; 280 %D 2013 %T Following the Cap-Figure in Majapahit Temple Reliefs: A New Look at the Religious Function of East Javanese Temples, Fourteenth and Fifteenth Centuries %A Kieven, Lydia %C Leiden, Boston %I Brill %K Kunst, Tempel, Architektur, Java, Buddhismus, Hinduismus %P xviii, 397 S %U http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2969 %@ 978-90-6718-388-8